Dydaktyka w nowym roku szkolnym.

Mój projekt autorski przygotowywany jest na nowy rok szkolny  2020/2021  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Projekt uwzględni dydaktykę  zajmującą się rzeczywistością, w której z jednej strony działa nauczyciel kierujący procesem uczenia się, zaś z drugiej strony – uczniowie aktywnie przyswajający materiał nauczania.


Na rzeczywistość tą składają się odpowiednie treści kształcenia, zasady, metody i środki dydaktyczne, za pomocą których dąży się do realizacji w określonych formach organizacyjnych celów kształcenia. Można więc przyjąć, że dydaktyka zajmie się analizą wszystkich czynności składających się na proces nauczania – uczenia się. Czynności te tworzą pewien zbiór działań nauczyciela i uczniów, wzajemnie wiążących się i warunkujących, zmierzających doosiągnięcia wspólnego celu.

 

 

 

 

  Autor projektu mgr Marian Czubkowski   

 

MASZ PYTANIA?
ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Dyżury:
on-line
Telefon:
880 116 774